Resetando a senha do root no myslq

 

service mysqld stop

mysqld_safe --skip-grant-tables&

mysql

use mysql;

UPDATE user SET Password=PASSWORD('<<NOVA SENHA>>') WHERE User='root';

FLUSH PRIVILEGES;

quit

service mysqld restart